Skip to main content

Počas inovácie firmvéru môjho Daikin adaptéra siete LAN sa na používateľskom rozhraní Daikin zobrazuje chybový kód.

Počas inovácie firmvéru zastaví Daikin adaptér siete LAN komunikáciu s používateľským rozhraním Daikin. Ako vedľajší účinok sa na používateľskom rozhraní Daikin zobrazí chybový kód. Po úplnej inovácii firmvéru adaptéra sa komunikácia znova spustí a chybové hlásenie zmizne.
BRP069A6x:
Očakáva sa, že sa na používateľskom rozhraní Daikin Altherma dočasne zobrazí chybový kód U8-01
DRGATEWAYAA:
Očakáva sa, že sa na kotle Daikin dočasne zobrazí chybový kód U4-66.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?