Skip to main content

Počas chladenia sú niekedy v prevádzke lamely vyfukovania vzduchu.

Pri aktivácii funkcie ochrany proti zamŕzaniu alebo znečisteniu stropu sa lamely vyfukovania vzduchu pohybujú.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?