Skip to main content

Po zapnutí sieťového vypínača sa začnú lamely vyfukovania vzduchu pohybovať.

Pri zapnutí jednotky mikropočítač ovláda lamely, aby zistil ich polohu pred ich nastavením do požadovanej polohy.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?