Skip to main content

Nepodarilo sa mi pripojiť adaptér k bezdrôtovej sieti pomocou ponuky „WLAN settings“.

Skúste nasledovné:
Postupujte podľa sprievodcu nastavením v aplikácii.1
Ak sprievodca nastavením nevyrieši problém:
Ak sa vaša sieť nezobrazuje, pozrite si časť Moja sieť sa nezobrazuje v rozbaľovanom zozname sietí.
Uistite sa, že názov vašej bezdrôtovej siete (SSID) neobsahuje špeciálne znaky ako „‘, %, &, ?, +, =, …“ alebo znaky, ktoré nepatria do ASCII. Tieto nie sú podporované WLAN adaptérom.
Musíte použiť kompatibilné bezpečnostné nastavenie. WLAN adaptér podporuje len WPA alebo WPA2 osobné šifrovanie. WEP šifrovanie nie je podporované.
1 Z hlavnej ponuky máte prístup k sprievodcovi nastavením (možnosť Add adapter).

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?