Skip to main content

Nemôžem vstúpiť k nastaveniam „WLAN connection“, „Out-of-Home“, „Child lock“ alebo „Time“ pre môj WLAN adaptér.

K jednému kontu Out-of-_Home môžete pridať až 50 vnútorných jednotiek.

V prípade, že sa v minulosti nevytvorilo žiadne konto Out-of-Home:
Uistite sa, že jednotky, ktoré chcete pridať k rovnakému kontu Out-of-Home, sa zobrazujú v aplikácii smartfónu. 1
Zapnite prevádzku Out-of-Home v prvej jednotke2 a postupujte podľa krokov na vytvorenie konta Out-of-Home.
Ak chcete pridať ďalšie jednotky k rovnakému kontu Out-of-Home, zapnite prevádzku Out-of-Home jednotky 2 a automaticky sa zobrazí výzva na skopírovanie nastavení konta Out-of-Home prvej jednotky.
V prípade, že sa už vytvorilo konto Out-of-Home:
Uistite sa, že jednotka, ktorá už má aktívne konto Out-of-Home a jednotka, ktorú chcete pridať k rovnakému kontu Out-of-Home, sa zobrazujú v aplikácii smartfónu. 1
Uistite sa, že nie sú pripojené žiadne jednotky s aktívnym kontom Out-of-Home, ktoré nechcete použiť.
Na jednotkách, ktoré chcete pridať ku kontu Out-of-Home, zapnite prevádzku Out-of-Home 2 a automaticky sa zobrazí výzva na skopírovanie nastavení konta Out-of-Home ďalšej jednotky. 3
Poznámky: Môže trvať niekoľko minút, kým sa nová pridaná jednotka zobrazí na serveri out-of-Home.

1 Ďalšie jednotky je možné pridať po jednej. Ak chcete pridať adaptér WLAN ku svojej domácej sieti, postupujte podľa sprievodcu nastavením v aplikácii (možnosť Add adapter [ Pridať adaptér]).

2 Zapnutie prevádzky Out-of-Home na jednotke:

Vyberte jednotku v aplikácii smartfónu.
Prejdite do nastavení adaptéra (ikona „ozubeného kolesa“ v hornom pravom rohu).
Vyberte možnosť Out-of-Home (Mimo domu).
Zapnite funkciu Out-of-Home.
3 Ak nebude aplikácia smartfónu automaticky požadovať skopírovanie prihlasovacích údajov funkcie Out-of-Home iného adaptéra WLAN, vráťte sa na domovskú obrazovku, vykonajte obnovenie a skúste to znova.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?