Skip to main content

Naprogramovaná činnosť časovača sa nevykoná v naprogramovanom čase.

Činnosti časovača sa vykonávajú podľa hodín WLAN adaptéra. Dátum a čas aktuálneho adaptéra WLAN môžete v aplikácii skontrolovať v nastaveniach adaptéra.1

Uistite sa, že pri každom adaptéri WLAN je správne nastavené časové pásmo.

1 Prístup k informáciám o čase:
Vyberte jednotku v aplikácii smartfónu.
Prejdite do nastavení adaptéra (ikona „ozubeného kolesa“ v hornom pravom rohu).
Vyberte možnosť Time.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?