Skip to main content

Moja jednotka podporuje súpravu možnosti sieťovej brány, ale keď sa pokúšam pridať jednotku k môjmu kontu, zasekne sa v procese inicializácie. Čo mám robiť?

Pri pridávaní jednotky k vášmu kontu aplikácia Daikin Residential Controller automaticky skontroluje a nahlási správu o stave inicializácie danej jednotky a naznačuje priebeh indikátorom priebehu.

Nezabudnite, že inicializácia 2. generácie tepelných čerpadiel Daikin Altherma vyžaduje reštartovanie a môže trvať až 20 minút.

Ak bude po 20 minútach aplikácia stále naznačovať inicializáciu jednotky, skúste nasledujúce opatrenia:

  • Reštartujte tepelné čerpadlo Daikin Altherma vypnutím a zapnutím.
  • Spolu s inštalatérom overte, či je softvér jednotky tepelného čerpadla kompatibilný s použitou sieťovou bránou. Je možné, že softvér potrebuje aktualizáciu.

V tomto momente je systém nekondenzačného plynového kotla Daikin (DRGATEWAYAA) kompatibilný len s izbovým termostatom Daikin (DOTT). Pri prerušení spojenia medzi plynovým kotlom a izbovým termostatom (napr. pre poruchu, odpojenie a pod.) aplikácia naznačí inicializáciu jednotky plynového kotla, pretože potrebuje znova inicializovať komunikáciu s termostatom. Pokiaľ jednotka plynového kotla nie je znova pripojená k termostatu, aplikácia bude zobrazovať stav inicializácie. Po pripojení termostatu je možné postup inicializácie (nahrania) na jeho obrazovke skontrolovať.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?