Skip to main content

Môžem zmeniť sieťové nastavenia Daikin adaptéra siete LAN (napr. nakonfigurovať pevnú IP adresu) cez aplikáciu Daikin Online Control Heating?

Nie je možné zmeniť sieťové nastavenia Daikin adaptéra siete LAN cez aplikáciu Daikin Online Control Heating. Viac informácií nájdete v používateľskej príručke Daikin adaptéra siete LAN.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?