Skip to main content

Moja jednotka Daikin (Altherma, kotol) podporuje súpravu voliteľného príslušenstva Daikin adaptéra siete LAN, ale aplikácia stále naznačuje, že Daikin adaptér siete LAN sa inicializuje.

Upozornenie: Inicializácia jednotky Daikin Altherma môže trvať až 15 minút!

Súprava voliteľného príslušenstva BRP069A6x:
Pri aktualizácii firmvéru Daikin adaptéra siete LAN z verzie 17003901 na najnovšiu verziu sa vyžaduje resetovanie napájania systému Daikin Altherma. Budete o tom informovaní cez kontextové okno v aplikácii Daikin Online Control Heating. Ak zabudnete resetovať napájanie systému Daikin Altherma, aplikácia bude stále naznačovať inicializáciu Daikin adaptéra siete LAN.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?