Skip to main content

Moja aplikácia nezistila lokálny Daikin adaptér siete LAN.

Upozornenie: V zriedkavých prípadoch verzia firmvéru Daikin adaptéra siete LAN 17003902 a 17003903 neindikuje, že jednotka Daikin Altherma je nekompatibilná. Skontrolujte, či je Daikin adaptér siete LAN aktualizovaný na najnovšiu verziu firmvéru a spolu s realizačnou firmou overte, či je v jednotke Daikin Altherma spustený kompatibilný softvér.

Upozornenie: Spolu s realizačnou firmou skontrolujte, či je používateľské rozhranie jednotky Daikin Altherma nastavené na možnosť RT control (Ovládanie RT). Daikin adaptér siete LAN momentálne nepodporuje možnosti LWT control (Ovládanie LWT) alebo Ext RT control (Ovládanie Ext RT), čo môže viesť k zobrazeniu hlásenia No units found (Nenašli sa žiadne jednotky).

Váš smartfón musí byť pripojený k rovnakej sieti ako Daikin adaptér siete LAN. Odstráňte aj sieťové zariadenie medzi Daikin adaptérom siete LAN a smartfónom, pretože môže rušiť hľadanie.

Na vyhľadanie jednotky využíva Daikin adaptér siete LAN mDNS (Bonjour/ZeroConf). V zriedkavých prípadoch nedokáže smartfón so systémom Android úspešne nájsť Daikin adaptér siete LAN. Uistite sa, že má váš smartfón nainštalované najnovšie aktualizácie operačného systému, reštartuje ho a potom znova skontrolujte.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?