Skip to main content

Množstvo vytvoreného kondenzátu je veľké (pri porovnaní s množstvom vzniknutej vody v predchádzajúcom roku alebo dni).

Množstvo kondenzátu sa mení podľa teploty a vlhkosti v miestnosti. Veľké množstvo vytvorenej vody neznamená poruchu.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?