Skip to main content

Mám viacero adaptérov v rovnakej bezdrôtovej sieti. Už nemám prehľad, ktorý WLAN adaptér je spojený s ktorou jednotkou na mojej aplikácii smartfónu Daikin Online Controller.

Aby ste mohli dosledovať adaptér WLAN, ktorý je spojený s konkrétnou jednotkou v aplikácii smartfónu, môžete použiť funkciu otestovania pripojenia.1

Keď je táto funkcia zapnutá, indikátory LED na súhlasnom adaptéri WLAN začnú blikať na približne tri minúty.
1 Prístup k funkcii otestovania pripojenia:
Vyberte jednotku v aplikácii smartfónu.
Prejdite do nastavení adaptéra (ikona „ozubeného kolesa“ v hornom pravom rohu).
Vyberte možnosť Connection test.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?