Skip to main content

Lamely vyfukovania vzduchu nefungujú naraz na hlavnej a podriadenej vnútornej jednotke pri súbežnej prevádzke viacerých jednotiek.

Medzi hlavnými a podriadenými jednotkami dochádza k miernemu časovému rozdielu v prenose signálu. Neznamená to poruchu.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?