Skip to main content

Klimatizačná jednotka v režime vykurovania nevyfukuje vzduch okamžite po spustení prevádzky.

Klimatizačná jednotka vykonáva najprv „zahrievaciu“ prevádzku, aby v režime vykurovania nevyfukovala chladný vzduch. Ventilátor spustí prevádzku po jednej až štyroch minútach zahrievacej prevádzky. (Zahrievacia prevádzka býva dlhšia, keď je vonkajšia teplota nízka.)

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?