Skip to main content

Klimatizačná jednotka nespustí prevádzku hneď po zapnutí.

Aby sa zabránilo častému štartovaniu kompresora, klimatizačná jednotka nespustí prevádzku tri minúty po jej vypnutí a to aj vtedy, keď ste jednotku zapli tlačidlom ON (Zap.) alebo keď ste pomocou diaľkového ovládača zmenili prevádzkový režim.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?