Skip to main content

Klimatizačná jednotka nefunguje (kontrolka prevádzky nesvieti).

Skontrolujte nasledovné:
Uistite sa, že istič nie je vypnutý a poistka nie je vypálená.
Uistite sa, že zástrčka napájacieho kábla je bezpečne pripojená k elektrickej zásuvke.
Uistite sa, že nedošlo k výpadku elektrického prúdu.
Uistite sa, že v diaľkovom ovládači sú vložené nové batérie.
Uistite sa, že časovač nie je chybne nastavený.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?