Skip to main content

Klimatizačná jednotka nechladí ani nevykuruje miestnosť.

Skontrolujte nasledovné:
Uistite sa, že vzduchové filtre nie sú zanesené.
Uistite sa, že prívody a vývody vzduchu na vnútornej aj vonkajšej jednotke neblokujú žiadne predmety.
Uistite sa, že nastavenie teploty na diaľkovom ovládači je primerané.
Uistite sa, že sú zatvorené dvere aj okná.
Uistite sa, že nastavenia prietoku a smeru prúdenia sú primerané.
Uistite sa, že v miestnosti nefungujú vetracie ventilátory.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?