Skip to main content

Klimatizačná jednotka funguje nezvyčajným spôsobom.

Osvetlenie a rádiové vlny môžu niekedy spôsobovať nezvyčajnú prevádzku klimatizačných jednotiek.
Vypnite zdroj napájania vypnutím ističa, potom znova zapojte napájanie a reštartujte klimatizačnú jednotku.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?