Skip to main content

Keď zmením nastavenie v aplikácii smartfónu, táto zmena sa okamžite neodrazí na iných smartfónoch so spustenou aplikáciou Daikin Online Controller.

Počas prevádzky Out-of-Home prebieha komunikácia s jednotkou prostredníctvom serveru na internete. Môže trvať niekoľko minút, kým akciu prijme adaptér.

To isté platí aj v opačnom smere: keď sa stav jednotky zmení (napr. pomocou infračerveného diaľkového ovládania), môže trvať niekoľko minút, kým sa akcia odrazí v aplikácii smartfónu Daikin Online Controller.

Keď ste v dosahu vašej domácej siete, odporúča sa odhlásiť z vášho konta Out-of-Home, aby ste dosiahli rýchlejšiu reakciu vašej jednotky.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?