Skip to main content

Keď som pripojený k Out-of-Home, nemôžem zmeniť nastavenia jednotky. Objaví sa chyba: „Jednotka sa v súčasnosti nedá ovládať, pretože ju ovláda iný používateľ. Chvíľu počkajte a skúste znova.“

Iný používateľ ovláda vnútornú jednotku prostredníctvom napr. infračerveného diaľkového ovládača alebo prostredníctvom iného smartfónu. Počkajte niekoľko minút a skúste znova.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?