Skip to main content

Manuálne som aktualizoval dátum a čas svojho plynového kotla cez aplikáciu Daikin Residential Controller, ale nezobrazuje sa to v mojom izbovom termostate Daikin.

Môže to trvať až 3 minúty, kým sa dátum a čas v izbovom termostate zosynchronizujú s dátumom a časom v aplikácii.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?