Skip to main content

Pokúšam sa aktualizovať firmvér svojej sieťovej brány, ale neustále to zlyháva. Čo teraz?

Sieťová brána nepovoľuje simultánne aktualizácie firmvérov, preto sa uistite, že ste jediný, ktorý sa pokúša o aktualizáciu.

Ak sa aktualizácia preruší v strede procesu (napr. núteným zatvorením aplikácie) musíte pred novým pokusom počkať minimálne 20 minút.

Keď aktualizácie neustále zlyhávajú, skúste reštartovať sieťovú bránu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na inštalatéra alebo servisné oddelenie Daikin.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?