Skip to main content

Chcem vypnúť svoju jednotku alebo zmeniť nastavenú teplotu s aplikáciou Daikin Residential Controller, ale aplikácia mi to nedovoľuje. Prečo?

V závislosti od stavu jednotky Daikin sú jej určité ovládacie prvky blokované. Funkcie, ktoré nie je možné ovládať sú sivé, neaktívne.

Ak je na používateľskom rozhraní jednotky aktívny režim inštalatéra, z bezpečnostných dôvodov je blokované kompletné ovládanie jednotky. Po určitom čase sa režim inštalatéra automaticky deaktivuje. Ak k tomu však nedôjde, požiadajte inštalatéra, aby deaktivoval tento režim.

Keď je jednotka v stave chyby, z bezpečnostných dôvodov sú blokované všetky ovládacie prvky okrem [ZAP./VYP.].

Ak po chybovom stave prejde jednotka do núdzového režimu (buď automaticky, alebo manuálne po potvrdení používateľom, v závislosti od nastavení) ovládacie bloky sa zdvihnú a znova je možné úplné ovládanie. Nezabudnite, že na to, aby mohla prejsť jednotka do núdzového režimu manuálne, vyžaduje sa vykonať manuálny postup na používateľskom rozhraní jednotky, preto musíte byť fyzicky prítomný pri jednotke.

Ak má jednotka aktivovaný režim dovolenky, všetky ovládacie prvky sú tiež blokované. Ak chcete znova prevziať kontrolu, skúste vypnúť režim dovolenky.

Ak chcete skontrolovať aktuálny stav jednotiek, na jednej z ich ovládacích obrazoviek klepnite na ikonu zvončeka.

Nezabudnite, že niektoré tepelné čerpadlá Daikin Altherma sú len čiastočne kompatibilné s aplikáciou Daikin Residential Controller. Výsledkom môže byť neaktívny alebo sivý prevádzkový kruh. Ak chcete zistiť, ktoré funkcie sú podporované ktorými jednotkami, pozrite si matricu kompatibility v súbore compatibilityMatrix.xlsx.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?