Skip to main content

Pokúšam sa pridať jednotky k môjmu kontu, ale aplikácia Daikin Residential Controller nemôže žiadne nájsť. Čo teraz?

Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je pripojené k rovnakej sieti, ku ktorej je pripojená aj jednotka. Odporúča sa tiež obmedziť sieťové zariadenie medzi mobilným zariadením a jednotkou, pretože môže rušiť hľadanie.

Na vyhľadanie jednotky využíva aplikácia mDNS (Bonjour/ZeroConf). V ojedinelých prípadoch nenájdu úspešne mobilné zariadenia so systémom Android jednotky. Uistite sa, že zariadenia so systémom Android majú nainštalované najnovšie aktualizácie operačného systému, reštartuje ho, potom znova skontrolujte.

Ak toto riešenie nevyrieši problém, môžete pridať jednotky manuálnym zadaním IP adresy sieťovej brány do aplikácie. Toto riešenie použite však len vtedy, keď nefunguje automatické zistenie.

V aplikácii vykonajte nasledovné:

1) Prejdite na možnosť Pridať zariadenie

2) V hornom pravom rohu vyberte ponuku Pretečenie

3) Zadajte IP adresu sieťovej brány (nájdete ju v zozname DHCP vášho smerovača)

4) Potvrďte

Ak ste zadali správnu IP adresu, aplikácia musí teraz nájsť vaše jednotky.

Ak zadaná adresa neprinesie žiadne výsledky, zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Ak všetko ostatné zlyhalo, uistite sa, že váš smerovač a mobilné zariadenie podporujú používanie WebSocket.

Môžete to skontrolovať po prejdení na webovú adresu:

Ak test zlyhá, obráťte sa na svojho výrobcu mobilného zariadenia/smerovača a zistite ako je možné podporovať webové sokety WebSocket.

Keď je WebSocket podporovaný, skúste reštartovať sieťovú bránu jednotky, smerovač a mobilné zariadenie a skúste to znova.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?