Skip to main content

Pokúšam sa pridať jednotku k môjmu používateľskému kontu, ale aplikácia neustále zlyháva. Čo mám robiť?

V ojedinelých prípadoch nie je aplikácia schopná zaregistrovať vašu jednotku a pridať ju k používateľskému kontu. V takých prípadoch skontrolujte nasledujúce body:

a. Skontrolujte, či ste pripojený k Internetu

b. Skúste to znova

c. Ak problém pretrváva, obráťte sa na inštalatéra alebo servisné oddelenie Daikin

Pri opätovnom skúšaní pridávania jednotky k používateľskému kontu je možné, že aplikácia vás informuje, že jednotka „je už pridaná k inému používateľskému kontu“. Neobávajte sa, toto sa v skutočnosti nestalo v cloude. Pred jej opätovným pokusom o pridanie však potrebujete oddeliť jednotku.

Ak nie je k dispozícii primárny DNS server, sieťová brána nebude schopná sa pripojiť ku cloudu/internetu. Sieťová brána nikdy nepoužije sekundárny DNS server.

Ak ste beta používateľ alebo testujete, uistite sa, že sieťová brána a aplikácia používajú rovnaké cloudové prostredie.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?