Skip to main content

Pokúšam sa pridať jednotku k môjmu používateľskému kontu, ale aplikácia nedokáže nadviazať spojenie s jednotkou. Čo mám robiť?

Zatvorte všetky aplikácie Daikin Residential Controller A Daikin Online Heating Controller, ktoré sú spustené na vašom mobilnom zariadení a znova spusťte aplikáciu Daikin Residential Controller. Ak sa tým problém nevyrieši, skúste reštartovať jednotku alebo sieťovú bránu, príp. sa obráťte na svojho inštalatéra.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?