Skip to main content

Odkaz na webové rozhranie konfigurácie sieťovej brány http://altherma.local nefunguje. Fíha?

Uistite sa, že počítač je pripojený k rovnakej sieti (rovnaký smerovač) ako sieťová brána. Obmedzte okrem toho sieťové zariadenie medzi počítačom a sieťovou bránou.

Na zistenie jednotky využíva sieťová brána mDNS (Bonjour/ZeroConf). V ojedinelých prípadoch je možné, že táto aplikácie nie je nainštalovaná vo vašom počítači. Keď je toto ten prípad, môžete to vyriešiť nainštalovaním iTunes.

Ak nainštalovanie iTunes nepovolí prístup k webovému rozhraniu konfigurácie, pripojte sa k nemu cez IP adresu sieťovej brány:

Vo svojom prehliadači prejdite na IP adresu sieťovej brány.

Túto adresu môžete získať rôznymi spôsobmi:

  • Získanie cez aplikáciu Daikin Residential Controller: v aplikácii klepnite na ikonu ceruzky, potom v možnosti Jednotky klepnite na jednotku, ktorá je pripojená k sieťovej bráne, od ktorej chcete získať IP adresu.
  • Získanie cez zoznam klientov DHCP smerovača: nájdite sieťovú bránu v zozname klientov DHCP smerovača.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?