Skip to main content

Ako resetujem sieťovú bránu na jej predvolené výrobné nastavenia?

Upozorňujeme, že resetovaním sieťovej brány na výrobné nastavenia zmažete všetky nastavenia. Budete musieť znova nastaviť sieťovú bránu podľa svojich preferencií.

Nastavenia, ktoré sa resetujú:

 • Pripojenie domácej siete (nastavenia siete LAN)
 • Názov jednotky a ikona
 • Prepojenie medzi sieťovou bránou a používateľským kontom

Resetovanie sieťovej brány na výrobné nastavenia:

 1. Klepnite na tlačidlo pridania (znak +).
 2. Vyberte jednotku, ktorej chcete resetovať sieťovú bránu.
 3. Klepnite na sieťovú bránu, ktorú chcete resetovať.
  1. Ak bola už jednotka pridaná k vášmu kontu --> jednotka bude uvedená ako „Iné jednotky v sieti“. Pokračujte krokom 4.
  2. Ak nebola jednotka pridaná k vášmu kontu --> jednotka bude uvedená ako „Nové jednotky v sieti“. Najprv pridajte jednotku ku svojmu kontu a znova začnite od kroku 1.
 4. Jednotka môže vyžadovať aktualizáciu firmvéru. Ak sa tak stane, vykonajte ju.
 5. Na obrazovke „Jednotka je už pridaná“ klepnite na tri bodky.
 6. Vyberte možnosť Resetovať výrobné nastavenia a potvrďte.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?