Skip to main content

Ako zmením dátum a čas na jednotke Daikin Altherma?

A. Jednotky Daikin Altherma 3. generácie (MMI – zabudované používateľské rozhranie)

  • Pomocou ľavého kolieska prejdite na možnosť Používateľské nastavenia
  • Kliknutím na ľavé koliesko prejdete do ponuky
  • Prejdite na možnosť Čas/dátum
  • Kliknutím na ľavé koliesko prejdete do ponuky
  • Pomocou pravého kolieska upravíte polia

B. Jednotky Daikin Altherma 1./2. generácie (izbový termostat – externé používateľské rozhranie)

  • Použite termostat
  • Kliknite na tlačidlo možností (vpravo dole)
  • Prejdite na možnosť Nastaviť čas/dátum
  • Kliknite na OK
  • Nastavte aktuálny dátum a čas

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?