Skip to main content

Ako pridám jednotky k svojmu používateľskému kontu?

Najprv skontrolujte, či je v používateľskom rozhraní jednotky nastavený správny dátum. Ak dátum nie je správne nastavený, sieťová brána nebude môcť nastaviť zabezpečené pripojenie s cloudom a nebudete môcť pridať jednotky k svojmu používateľskému kontu.

K 1 používateľskému kontu môžete pridať až 60 jednotiek. Ak chcete pridať jednotku k svojmu kontu, uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je pripojené k rovnakej sieti, ku ktorej je pripojená aj jednotka. Uistite sa, že jednotky, ktoré chcete pridať k svojmu kontu, sa zobrazujú v aplikácii.

1. Klepnite na tlačidlo pridania (znak +). Ak je to prvá jednotka, ktorú pridávate, môžete tiež klepnúť na možnosť „Poďme pridať vašu prvú jednotku!“.

2. Vyberte jednotku, ktorú chcete pridať

3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii

Ak jednotka nie je uvedená v ponuke Nové jednotky v sieti, skontrolujte nasledovné:

  • Mobilné zariadenie musí byť pripojené k rovnakej sieti, ku ktorej je pripojená aj jednotka.
  • Sieťová brána sa úplne inicializovala.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?