Skip to main content

Čo sú alergény?

Alergény sú nečistoty vo vzduchu, ktoré spôsobujú alergické reakcie. V mestskom prostredí môže zmes týchto alergénov s inými nečistotami vo vzduchu – nazývanými pomocné látky – ako sú výfukové čiastočky (DEP) produkované motormi a prchavé organické zlúčeniny (VOC) nachádzajúce sa v stavebných materiáloch, kozmetike a pod. premeniť alergény na ťažké alergény. Tieto môžu, na druhej strane, zvýšiť negatívny dopad na zdravie v podobe zhoršených symptómov a môže dôjsť k spusteniu skrytých alergií.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?