Čo je to COP a EER?

Výrazy COP (koeficient účinnosti) a EER (pomer energetickej účinnosti) opisujú účinnosť vykurovania a chladenia klimatizačných jednotiek. Naznačujú pomer jednotkou poskytovaného vykurovania alebo chladenia vzhľadom na spotrebu elektrickej energie, ktorá je potrebná na jeho vygenerovanie. Ak potom klimatizačná jednotka vygeneruje 5 kW tepla z príkonu 1 kW, jej hodnota COP je 5.0. Podobne, ak klimatizačná jednotka vygeneruje výkon 5 kW pri chladení z príkonu 1 kW, jej hodnota EER je tiež 5.0. Čím vyššie sú hodnoty COP a EER, tým energeticky účinnejšie je zariadenie.

Daikin je certifikovaný člen EUROVENT – prestížnej medzinárodnej organizácie výrobcov, ktorí sa zaviazali zlepšiť klimatizačné normy na celom európskom trhu. Na podporu tohto vyhlásenia produkty členov EUROVENT podliehajú prísnemu testovaniu v nezávislých laboratóriách. Účasťou spoločnosti Daikin na testovaní má zákazník záruku toho, že hodnoty COP a EER, ktoré sú uvedené na ich produktoch, sú presné a jednoznačné.