Skip to main content

Čo je to COP a EER?

Výrazy COP (koeficient účinnosti) a EER (pomer energetickej účinnosti) opisujú účinnosť vykurovania a chladenia klimatizačných jednotiek. Naznačujú pomer jednotkou poskytovaného vykurovania alebo chladenia vzhľadom na spotrebu elektrickej energie, ktorá je potrebná na jeho vygenerovanie. Ak potom klimatizačná jednotka vygeneruje 5 kW tepla z príkonu 1 kW, jej hodnota COP je 5.0. Podobne, ak klimatizačná jednotka vygeneruje výkon 5 kW pri chladení z príkonu 1 kW, jej hodnota EER je tiež 5.0. Čím vyššie sú hodnoty COP a EER, tým energeticky účinnejšie je zariadenie.

Príchodom klimatizácií s invertor (frekvenčne riadeným) kompresorom zaniklo posudzovanie účinnosti podľa EER a COP a jednotky sa začali posudzovať podľa sezónnej účinnosti SEER a SCOP, ktorá omnoho lepšie vystihuje účinnosť zariadenia. Táto je odvodená od prevádzky zariadenia počas celej sezóny (pomer vyrobenej energie vo forme chladu alebo tepla za sezónu ku spotrebovanej energií za sezónu). Do spotreby sa takto započítava aj napr. spotreba v pohotovostnom režime alebo aj vyhrievacia páska kompresora.

Podľa dosiahnutej účinnosti sa potom zariadenia zaraďujú do energetických tried (podobne ako napr. chladničky alebo práčky). Požiadavka na účinnosť sa počas rokov mení, takže zariadenia patriace pred pár rokmi do energetickej triedy A+  môžu byť teraz zaradené už do triedy C. Preto je potrebné si preveriť, v ktorom roku bola informácia o energetickej triede publikovaná.

Daikin je certifikovaný člen EUROVENT – prestížnej medzinárodnej organizácie výrobcov, ktorí sa zaviazali zlepšiť klimatizačné normy na celom európskom trhu. Na podporu tohto vyhlásenia produkty členov EUROVENT podliehajú prísnemu testovaniu v nezávislých laboratóriách. Účasťou spoločnosti Daikin na testovaní má zákazník záruku toho, že hodnoty SCOP a SEER, ktoré sú uvedené na ich produktoch, sú presné a jednoznačné.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?