Skip to main content

Čo je prenos tepla?

Teplo vždy preteká z teplejšej látky ku chladnejšej. V skutočnosti rýchlejšie sa pohybujúce molekuly prenášajú časť ich energie na pomalšie molekuly. Takto rýchlejšie molekuly trošku spomalia a pomalšie zrýchlia. Jednoducho povedané, keď je vonku horúco, teplo sa pokúša dostať do chladnejších vnútorných priestorov.

Teplo je možné preniesť z jedného telesa na druhé nasledujúcimi spôsobmi:

  • Vyžarovaním (sálaním),
  • vedením (prestupom),
  • prúdením.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?