Skip to main content

Čo je akustický tlak/akustický výkon?

Hladina akustického tlaku (Lp)
Je to hodnota akustickej energie vyslanej zo zdroja hluku v určitej vzdialenosti od tohto zdroja a vyjadrená je v decibeloch dBA. Čím väčšia vzdialenosť od zdroja, tým menšia je hodnota akustického tlaku. Na hodnotu má vplyv aj okolie okolo zdroja hluku, ktoré môže hluk pohlcovať alebo odrážať.
Akustický tlak teda závisí od:
- umiestnenia zariadenia,
- podmienok prostredia
- a vzdialenosti od zdroja hluku.

Akustický výkon (Lw)
Je to to isté ako akustický tlak, ale hodnota je meraná priamo na zdroji hluku. Vyjadrená je tiež v decibeloch dBA .

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?