Skip to main content

Môžem vykonať zmeny v nastaveniach siete (sieťovej brány) cez aplikáciu Daikin Residential Controller?

Nie, nie je to možné. Viac informácií o sieťových nastaveniach nájdete v referenčnej príručke pre inštalatéra príslušnej sieťovej brány.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?