Skip to main content

Môžem zmeniť názvy svojich naprogramovaných plánov cez aplikáciu Daikin Residential Controller tak, ako to robím cez používateľské rozhranie jednotky Daikin Altherma?

Momentálne nie je možné zmeniť názvy vami definovaných plánov cez aplikáciu Daikin Residential Controller.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?