Skip to main content

Môžem pomocou aplikácie Daikin Residential Controller zmeniť dátum a čas používateľského rozhrania jednotky?

Pri prvom pridaní jednotky do vášho používateľského konta sa aplikácia automaticky pokúsi aktualizovať dátum a čas používateľského rozhrania, ak sa líši oproti dátumu a času v mobilnom zariadení o viac než 15 minút. Pri niektorých jednotkách však v prípade potreby musíte zmeniť dátum a čas používateľského rozhrania manuálne.

Sieťová brána: BRP069A6x (Systém tepelného čerpadla Daikin Altherma)

V závislosti od generácie systému tepelného čerpadla:

2. generácia: dátum a čas používateľského rozhrania jednotky musíte zmeniť len manuálne na používateľskom rozhraní.

3. generácia:

  • MMI <= 5.2.0: dátum a čas používateľského rozhrania jednotky musíte zmeniť len manuálne na používateľskom rozhraní
  • MMI = 5.2.0: dátum a čas je možné automaticky synchronizovať s dátumom a časom v mobilnom zariadení

Sieťová brána: DRGATEWAYAA (Systém plynového kondenzačného kotla Daikin)

Dátum a čas je možné automaticky synchronizovať s dátumom a časom v mobilnom zariadení

Keď je možná automatická synchronizácia dátumu a času, tu je postup ako to urobíte:

1. Na domovskej obrazovke stlačte ikonu ozubeného kolieska

2. Vyberte možnosť Dátum a čas

3. Vyberte možnosť Synchronizovať s dátumom a časom mobilného zariadenia

4. Pokračujte potvrdením kontextového okna.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?