Skip to main content

Aký je rozdiel medzi citeľným a skupenským (latentným) teplom?

V klimatizácii sú dôležité dve formy tepla:
Citeľné teplo askupenské (latentné alebo aj viazané) teplo.
Citeľné teplo
Pri vykurovaní objektu sa teplota zvyšuje pridávaním tepla. Toto zvýšenie tepla sa nazýva citeľné teplo. Podobne pri odstraňovaní tepla z objektu a poklese teploty sa odstránené teplo nazýva citeľné teplo. Teplo, ktoré spôsobuje zmenu v teplote objektu, sa nazýva citeľné teplo.
Skupenské teplo
Všetky prírodné látky sú schopné meniť svoj stav. Pevné látky sa môžu zmeniť na kvapaliny (ľad a voda) a kvapaliny sa môžu zmeniť na plyny (voda a výpary), ale takéto zmeny vyžadujú pridanie alebo odstránenie tepla. Teplo, ktoré spôsobuje tieto zmeny, sa nazýva skupenské teplo.

Skupenské teplo však neovplyvňuje teplotu látky – napríklad voda zostáva pri 100°C počas privádzania do varu. Teplo, ktoré sa pridáva na udržanie vrenia vody, sa nazýva skupenské teplo. Teplo, ktoré spôsobuje zmenu stavu bez zmeny teploty, sa nazýva skupenské teplo.

Uvedomenie si tohto rozdielu je základom pri pochopení toho, prečo sa v chladiacich systémoch používa chladivo. Vysvetľuje to tiež, prečo sa výrazy „celkový výkon“ (citeľné a skupenské teplo) a „citeľný výkon“ používajú na definovanie chladiaceho výkonu jednotky. Počas cyklovania chladenia sa v jednotke vytvára kondenzácia kvôli odstráneniu skupenského tepla zo vzduchu. Citeľný výkon je výkon potrebný na zníženie teploty a skupenský výkon je výkon na odstránenie vlhkosti zo vzduchu.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?