Skip to main content

Ako WLAN adaptér synchronizuje čas a dátum?

Keď sa WLAN adaptér pripojí k bezdrôtovej sieti s pripojením na internet, WLAN adaptér zosynchronizuje jeho dátum a čas s časovým serverom (GMT). WLAN adaptér zosúladí tento čas s nastavením časového pásma a s letným časom (ak sa uplatňuje).1

Keď sa WLAN adaptér nepripojí k bezdrôtovej sieti s pripojením na internet, WLAN adaptér zosynchronizuje jeho dátum a čas s pripojeným smartfónom.

1 Prístup k informáciám o čase:
Vyberte jednotku v aplikácii smartfónu.
Prejdite do nastavení adaptéra (ikona „ozubeného kolesa“ v hornom pravom rohu).
Vyberte možnosť Time.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?