Skip to main content

Ako môžem reinicializovať LAN adaptér na predvolené nastavenia z výroby?

Upozornenie: Prechod na výrobné nastavenia adaptéra LAN vymaže aj všetky nastavenia. Adaptér LAN budete musieť nastaviť znova podľa svojich preferencií.

Nastavenia, ktoré sa resetujú:
Pripojenie domácej siete (nastavenia siete LAN).
Kód detského zámku.
Názov jednotky a ikona.
Vaše prepojenie Out-of-Home medzi adaptérom a používateľským kontom.
Resetovanie na výrobné nastavenia:
Vyberte jednotku v aplikácii smartfónu.
Prejdite do nastavení adaptéra (ikona „ozubeného kolesa“ v hornom pravom rohu).
Vyberte možnosť factory reset (resetovať výrobné nastavenia).

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?