Skip to main content

Ako môžem reinicializovať WLAN adaptér na predvolené nastavenia z výroby?

Upozornenie: Prechod na výrobné nastavenia adaptéra WLAN vymaže aj všetky nastavenia. Adaptér WLAN budete musieť nastaviť znova podľa svojich preferencií.

Nastavenia, ktoré sa resetujú:
Pripojenie domácej siete (nastavenia siete WLAN).
Informácie o konte Out-of-Home.
Kód detského zámku.
Časovače (vrátane funkcie časovača a ovládania spotreby). 1
Údaje o spotrebe energie. 1
Názov jednotky a ikona.
Adaptér môžete resetovať na výrobné nastavenia podľa nasledujúcich pokynov:

Na adaptéri WLAN:
Súčasne stlačte tlačidlá „Setup“ a „Mode“, kým nebudú všetky LED blikať.
Obe tlačidlá uvoľnite.
Krátko stlačte tlačidlo „Setup“ (všetky LED začnú rýchlo blikať).
Počkajte, pokým nebude LED „Power“ trvalo svietiť. Adaptér sa úspešne resetoval.
1 Len keď jednotka podporuje túto funkciu.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?