Skip to main content

Ako môžem pridať Daikin adaptéry siete LAN k môjmu kontu Out-of-Home?

Upozornenie: Skontrolujte, či je dátum v používateľskom rozhraní jednotky Daikin Altherma správne nastavený. Ak dátum nie je správne nastavený, Daikin adaptér siete LAN nebude môcť nastaviť zabezpečené pripojenie s cloudom a registrácia zlyhá.

K 1 kontu Out-of-Home môžete pridať až 10 Daikin adaptérov siete LAN. Ak chcete pripojiť adaptér ku kontu, musíte byť lokálne pripojený k svojmu Daikin adaptéru siete LAN. Uistite sa, že jednotky, ktoré chcete pridať k svojmu kontu Out-of-Home, sa zobrazujú v aplikácii smartfónu.
Prihláste sa ku kontu Out-of-Home prechodom do ponuky a výberom možnosti Log in (Prihlásiť sa). Ak ešte nemáte konto Out-of-Home, vytvorte si ho.
Prejdite do ponuky a vyberte možnosť Add adapter (Pridať adaptér).
V ponuke Available devices (Dostupné zariadenia) sa zobrazia lokálne zistené adaptéry.
Vyberte možnosť „+“ vedľa Daikin adaptéra siete LAN, ktorý chcete prepojiť so svojim kontom Out-of-Home.
Po úspešnom prepojení adaptéra to aplikácia potvrdí.
Opakovaním vyššie uvedených krokov pridáte ďalšie Daikin adaptéry siete LAN k svojmu kontu Out-of-Home.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?