Skip to main content

Ako môžem natrvalo zmeniť naplánovanú hodnotu teploty svojho kotla Daikin?

Ak chcete zmeniť trvalú hodnotu teploty možnosti Heating day (Vykurovanie cez deň) alebo Heating night (Vykurovanie v noci), vypnite aktívny plán výberom možnosti No schedule (Žiadny plán), a potom zmeňte hodnotu teploty na ovládacom krúžku. Po úprave nastavenej teploty vybraného prevádzkového režimu znova aktivujte plány. V plánoch sa teraz prejaví nová trvalá hodnota teploty.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?