Skip to main content

Počas aktualizácie firmvéru sieťovej brány sa na používateľskom rozhraní jednotky zobrazil chybový kód. Čo teraz?

Počas inovácie firmvéru zastaví sieťová brána komunikáciu s používateľským rozhraním. Ako vedľajší účinok zobrazí používateľské rozhranie chybový kód. Po úplnej inovácii firmvéru sieťovej brány sa komunikácia znova spustí a chybové hlásenie z rozhrania zmizne.

BRP069A6x:

Očakáva sa, že sa na používateľskom rozhraní dočasne zobrazí chybový kód U8-01.

DRGATEWAYAA:

Očakáva sa, že sa na používateľskom rozhraní dočasne zobrazí chybový kód U4-66.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?