Skip to main content

Sprievodca tepelnými čerpadlami pre začiatočníkov

Pred kúpou tepelného čerpadla pre váš dom musíte vedieť, ktoré je pre vás najvhodnejšie. Sprievodca tepelnými čerpadlami vám pomôže pochopiť základné a technické aspekty tepelných čerpadiel a dozviete sa o rôznych dostupných typoch, ktoré vám pomôžu pri informovanom výbere.

Tepelné čerpadlá sa stávajú čoraz obľúbenejšou voľbou pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody v domácnostiach. Ich flexibilita, účinnosť, nízke prevádzkové náklady, dlhá životnosť a menší vplyv na životné prostredie sú len niektoré z dôvodov, prečo majitelia domov nahrádzajú svoje existujúce vykurovacie systémy (na báze fosílnych palív) tepelnými čerpadlami (na báze obnoviteľných zdrojov energie).

Zorientovať sa v tom, ako funguje tepelné čerpadlo a rozhodnúť sa, či je pre váš dom správna voľba, nie je jednoduché. V našom sprievodcovi tepelnými čerpadlami pre začiatočníkov odpovedáme na niektoré z najdôležitejších otázok ohľadom tohto zariadenia.

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je v podstate čokoľvek, čo absorbuje energiu z jedného zdroja a odvádza ju do iného zdroja pri požadovanej teplote. Možno si to neuvedomujete, ale pravdepodobne už máte tepelné čerpadlá vo svojej domácnosti v podobe chladničky alebo sušičky bielizne. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré umožňuje efektívnejšie využívanie energie, pričom ide o kompletný systém vykurovania, chladenia a prípravy teplej vody.

Samotné tepelné čerpadlo sa zvyčajne skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky. V závislosti od typu tepelného čerpadla vonkajšia jednotka odoberá energiu (v podobe tepla alebo chladu) zo vzduchu, zeme alebo vody a premiestňuje ju do vnútornej jednotky. Tá potom spracúva požadovanú zmenu teploty a zabezpečuje vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody na požiadanie podľa typu  emitorov tepla alebo chladu, ku ktorým je v dome pripojená. 

Ako fungujú tepelné čerpadlá?

Podobne ako kotly na fosílne palivá, aj tepelné čerpadlo možno pripojiť k vykurovacím systémom vo vašom dome, ako sú radiátory, podlahové vykurovanie a systémy prípravy teplej vody do zásobníka. Tepelné čerpadlo sa však nelíši od nich tým, ako sa teplo distribuuje, ale ako sa vyrába. Na výrobu tepla sa nespaľuje palivo, ktoré je spojené s nákladmi vo vašom rozpočte a aj s negatívnym dopadom na životné prostredie, ale získava sa obnoviteľná energia z vonkajšieho prostredia.

Zjednodušene proces fungovania tepelného čerpadla možno najlepšie vysvetliť ako okruh, ktorý čerpá dostupnú tepelnú energiu zo vzduchu alebo zeme v okolí vášho domu. Potom sa pomocou procesu vyparovania a kondenzácie chladiva táto energia upraví na užitočné teploty pre vytvorenie teplého vzduchu alebo vody. To slúži na vykurovanie priestorov, ústredné vykurovanie a zásobovanie domácností teplou vodou.

Aké sú typy tepelných čerpadiel?

Existujú rôzne typy tepelných čerpadiel a výber toho správneho do veľkej miery závisí od:

  • typu vašej nehnuteľnosti,
  • vašej existujúcej vykurovacej sústavy,
  • vašich budúcich požiadaviek na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody.

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch

Tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch, známejšie aj ako klimatizácia, má vonkajšiu jednotku, ktorá odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu a je pripojená buď k jednej vnútornej jednotke, alebo až k piatim vnútorným jednotkám v systéme multi-split. Vnútorné jednotky možno nastaviť tak, aby účinne chladili alebo vykurovali miestnosti vo vašom dome na rôzne teploty. V rade Multi+ od spoločnosti Daikin možno vonkajšiu jednotku pripojiť na 3 klimatizačné jednotky a jeden port je vyhradený pre zásobník teplej vody. Takto si môžete vytvoriť komplexný systém vykurovania, chladenia a prípravy teplej vody.

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú vhodným riešením na vykurovanie a chladenie v každej domácnosti. Predstavujú pomerne jednoduchú možnosť výmeny súčasných vykurovacích systémov a vďaka svojej vysokej energetickej účinnosti a nízkemu vplyvu na životné prostredie sú ideálne na splnenie všetkých požiadaviek na ekologické budovy pri novostavbách. 

Ďalšie informácie o tepelných čerpadlách vzduch-vzduch sa môžete dočítať tu.

Vnútorná jednotka klimatizácie - tepelného čerpadlá typu vzduch-vzduch Vnútorná jednotka klimatizácie - tepelného čerpadlá typu vzduch-vzduch

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Podľa vstupnej teploty do vykurovania existujú tri typy tepelných čerpadiel vzduch-voda: nízkoteplotné, strednoteplotné a vysokoteplotné. Každé z nich odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu a odovzdáva ho prostredníctvom chladiva do vykurovacích/chladiacich žiaričov vo vašom dome. Hlavným rozdielom medzi jednotlivými tepelnými čerpadlami je teplota vystupujúcej vody a typy žiaričov, pre ktoré je každé z nich určené. 

Nízkoteplotné tepelné čerpadlá

Nízkoteplotné tepelné čerpadlá sú určené pre systémy, ktoré vyžadujú teplotu vody 45 °C alebo menej. Preto tento typ tepelného čerpadla najlepšie funguje s konvektormi, podlahovým vykurovaním a nízkoteplotnými radiátormi, ktoré sa  dnes najčastejšie používajú v nových domoch alebo pri kompletnej rekonštrukcii domu.

Zistite viac o nízkoteplotných tepelných čerpadlách vzduch-voda na tejto stránke.

Vysokoteplotné tepelné čerpadlá

Pri použití s existujúcim potrubným systémom a staršími radiátormi sú vysokoteplotné tepelné čerpadlá jasnou voľbou na výmenu starého kotla, kde je stále potrebná teplota vody do 70°C. Vďaka tomuto typu tepelného čerpadla bude váš domov energeticky účinný bez nutnosti výmeny celého systému, tiež je však kompatibilný s modernejšími nízkoteplotnými žiaričmi.

Tu si prečítajte o vysokoteplotných tepelných čerpadlách vzduch-voda.

Tepelné čerpadlá pre strednú teplotu

Ako už názov napovedá, strednoteplotné tepelné čerpadlá sa nachádzajú v teplotnom rozmedzí medzi nízkoteplotnými a vysokoteplotnými tepelnými čerpadlami. To znamená, že sú kompatibilné s väčšinou radiátorov a nízkoteplotných žiaričov a môžu sa použiť na modernizáciu existujúceho vykurovacieho systému alebo na výmenu kotla. Tieto typy tepelných čerpadiel sú ideálnou voľbou pre rekonštrukciu, ako aj pre novostavby.

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda

Tepelné čerpadla zem-voda

Tepelné čerpadlo zem-voda čerpá dostupné teplo zo zeme a prenáša ho do systému vykurovania a prípravy teplej vody vo vašom dome. Môže sa používať so všetkými druhmi žiaričov na zabezpečenie domáceho komfortu počas celého roka.

Teploty pod zemou zostávajú počas celého roka pomerne stabilné, a preto tepelné čerpadlá využívajúce tento zdroj tepla pracujú efektívne počas celého roka, takže sú oveľa odolnejšie voči poveternostným vplyvom. Tento typ zariadenia je preto ideálny najmä pre novostavby, ale aj pre rozsiahle rekonštrukcie domov v chladnejších oblastiach. Na získavanie tepla sa využíva buď plošný vertikálny kolektor alebo kolmé vrty.

Ďalšie informácie o tepelných čerpadlách typu zem-voda nájdete tu.

Hybridné tepelné čerpadlá

Hybridné tepelné čerpadlo kombinuje technológiu tepelného čerpadla vzduch-voda s plynovým kondenzačným kotlom. Tento hybridný systém môže fungovať buď len ako tepelné čerpadlo, v kombinácii tepelného čerpadla a kotla, alebo len ako kotol. Hybridné tepelné čerpadlo si zvolí najhospodárnejšiu a energeticky najefektívnejšiu kombináciu využitia na základe zadaných cien energie, vonkajšej teploty a potreby tepla v interiéri.

Hybridné tepelné čerpadlá sú ideálne, ak máte k dispozícií len malý priestor na inštaláciu a rekonštruujete nehnuteľnosť alebo potrebujete nahradiť plynový kotol, ktorý funguje s existujúcim potrubím a radiátormi. Hybridné tepelné čerpadlá môžu pracovať aj s rôznymi inými žiaričmi vrátane podlahového vykurovania a nízkoteplotných radiátorov. Veľkou výhodou je aj možnosť chladenia, ak sú na to použité vhodné emitory chladu, ako napríklad stropné chladenie alebo konvektory tepelného čerpadla.

Zistite, či je hybridné tepelné čerpadlo pre vás tou správnou voľbou kliknitím sem.

Sú tepelné čerpadlá ekologické?

Tepelné čerpadlá sú poháňané najmä obnoviteľnou energiou. Po inštalácii bude vaše tepelné čerpadlo zabezpečovať vykurovanie a prípravu teplej vody oveľa efektívnejšie ako kotol na fosílne palivá. Tepelné čerpadlá sú jedným z najúspornejších a najekologickejších riešení vykurovania, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Okrem toho, ak sú tepelné čerpadlá napájané obnoviteľnou energiou zo siete (alebo využívajú fotovoltaické solárne riešenie), môžu zabezpečiť všetko potrebné teplo bez emisií súvisiacich s prevádzkou. 

Daikin Altherma vám poskytnú dokonalý komfort vďaka praktickému riešeniu 3v1, ktoré zabezpečí vykurovanie, chladenie aj prípravu teplej vody Daikin Altherma vám poskytnú dokonalý komfort vďaka praktickému riešeniu 3v1, ktoré zabezpečí vykurovanie, chladenie aj prípravu teplej vody

Oplatí sa investovať do tepelných čerpadiel?

Počiatočná inštalácia tepelného čerpadla si vyžaduje značnú investíciu, ktorá je často vyššia ako v prípade štandardného kotla na fosílne palivá. Výhody tepelného čerpadla počas jeho životnosti, pokiaľ ide o pohodlie, spoľahlivosť a nižšie účty za energiu, však výrazne prevážia náklady na inštaláciu. Celkové náklady budú závisieť od niekoľkých rôznych faktorov:

  • typu tepelného čerpadla,
  • polohy a veľkosti vášho domu,
  • emitorov, ku ktorým bude tepelné čerpadlo pripojené, napr. radiátory alebo systém podlahového vykurovania.

Každý kilowatt elektriny použitý v tepelnom čerpadle vytvára 3 - 4 kilowatty obnoviteľného tepla zo vzduchu, čo predstavuje 300 - 400 % zvýšenie účinnosti. Tepelné čerpadlá pracujú najefektívnejšie, keď je dom dobre izolovaný, preto je dôležité mať vhodnú izoláciu a izoláciu proti prievanu, aby vaše tepelné čerpadlo mohlo dosiahnuť najvyššiu úroveň účinnosti.

Nepochybujeme o tom, že inštalácia akéhokoľvek nového vykurovacieho systému je veľkým rozhodnutím. Proces inštalácie môže dočasne narušiť domáce pohodlie a vyžaduje značné investičné náklady. Preto je dôležité urobiť si v prvom kroku prieskum, aby ste našli tepelné čerpadlo, ktoré je pre vás, váš dom a váš rozpočet najvhodnejšie. Z dlhodobého hľadiska sa do inštalácie tepelného čerpadla skutočne oplatí investovať, pretože tento systém poskytuje spoľahlivý a nákladovo efektívny domáci komfort pre váš domov počas mnoho rokov.

Nájdite tepelné čerpadlo, ktoré je pre vás to pravé - objavte sortiment tepelných čerpadiel Daikin tu.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?