Skip to main content

Spoločnosť Daikin rozširuje svoje zelené iniciatívy expanziou vývojového centra do Gentu

Daikin - líder na trhu v oblasti klimatizačných riešení, ohlásil svoje najnovšie plány okolo vývojového centra v EMEA regióne. Nové EMEA Development Center – EDC, energetický efektívny komplex, ktorý sa nachádza v Gente, bude pozostávať zo 4,000 m² testovacích zariadení, čo ho  robí jedným z najvyspelejších centier svojho druhu na svete. Plánovaná investícia 140 miliónov € zaručuje úspešný vývoj v oblasti energeticky efektívnych alternatív k tradičným riešeniam vykurovania.

Daikin Europe N.V. (DENV), európska materská spoločnosť spoločnosti Daikin Central Europe (DACE), oznámila plány na investovanie do špičkového vývojového komplexu v belgickom Gente. Šetrnosť k životnému prostrediu je už nejaký čas v popredí aktivít spoločnosti Daikin, so zvláštnym zameraním na výrobu energeticky efektívnych riešení vykurovania, ako sú najmodernejšie tepelné čerpadlá. A to je oblasť, v ktorej konštrukcia nového EDC zohráva jedinečnú úlohu, pretože jeho výskum a vývoj inovatívnych, energeticky efektívnych alternatív k tradičným riešeniam vykurovania, nová technológia tepelných čerpadiel a riešenia pre chladiace reťazce (potraviny a farmaceutické výrobky) pomáhajú ešte viac upevňovať záväzok spoločnosti Daikin pri vývoji s ohľadom na životné prostredie.

Medzinárodný posun k postupnému ukončovaniu vykurovacích systémov využívajúcich prírodné zdroje spôsobuje rozsiahlu potrebu udržateľných alternatív. Európa doteraz zastávala priekopnícku vedúcu úlohu, pokiaľ ide o jej klimaticky neutrálne iniciatívy, ako je napríklad tzv. Green Deal. Ďalšími investíciami do výskumu si spoločnosť Daikin kladie za cieľ ďalej zabezpečiť svoju úlohu lídra na trhu v oblasti klimatických riešení a bude v tejto oblasti neustále vyvíjať nové technológie.

Potreba ďalších zariadení

Od založenia prvého Daikin vývojového centra v regióne EMEA v Ostende v roku 2012 zaznamenala popredná európska výskumná platforma prudký rozmach okrem iného aj v satelitných centrách v Gente, Plzni, Güglingen (Nemecko) a Hendek (Turecko). Kazuhide Mizutani, Generálny riaditeľ EDC komentuje: „V súčasnosti pracujeme s takmer 220 zamestnancami výskumu a vývoja v našich pobočkách v Ostende a Gente. To je nárast o približne 140% od založenia EDC v roku 2012. Od nášho začiatku sme rozšírili našu výskumnú infraštruktúru a postavili ďalšie testovacie komory na reguláciu teploty. To všetko v dôsledku rastúceho dopytu po energeticky efektívnych alternatívach k tradičným riešeniam vykurovania. Ak si chceme udržať náskok pri potrebách trhu a jasnej ekologickej orientácii Európy, potom je nevyhnutná ďalšia expanzia. “

Podiel tepelných čerpadiel na trhu s vykurovacími riešeniami rastie. Priemysel okrem toho stále viac hľadá riešenia pre chladiace reťazce (potravinárske a farmaceutické výrobky – nedávno potreba pre vakcíny COVID-19) a nové technológie tepelných čerpadiel. V týchto riešeniach je Daikin EDC jednoznačným priekopníkom v oblasti výskumu a vývoja v Európe.

Univerzita UGent má renomovaný doktorandský program v odbore „strojárstvo“ a je v tomto zmysle významným zdrojom budúcich talentov. UGent a EDC už sa rozhodli svoju spoluprácu rozšíriť aj do oblasti nových vykurovacích technológií, internetu vecí a umelej inteligencie.

Najmodernejšia technológia

Nová budova bude pozostávať zo skúšobných zariadení a kancelárskych priestorov. Testovacie oblasti s celkovou plochou asi 4 000 m² budú jedny z najvyspelejších svojho druhu na svete. Budú nainštalované najmodernejšie komory EMC (elektromagnetická kompatibilita), ako aj testovacie komory pre špecifické častice, výboje a analýzu materiálov. Nové priestory budú rešpektovať pokročilé štandardy energetickej efektívnosti, vrátane nZEB (nearly Zero Energy Building) a certifikátu BREEAM Excellent. Prípravné práce by sa mohli začať koncom leta 2021. Slávnostné otvorenie testovacej budovy je naplánované na máj 2023 a do konca roka 2023 by sa mali uviesť do pfevádzky aj kancelárske priestory.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?