Skip to main content

Projekt Zelená domácnostiam II má za sebou prvé kolá: dotácie na tepelné čerpadlá získalo 265 žiadateľov

Kolo bolo uzatvorené po necelých štyroch minútach od spustenia, kedy záujem o podporu prekročil vyčlenenú čiastku 800 000 €. Ďalší záujemcovia si o štátnu dotáciu budú môcť požiadať v ďalších štyroch kolách, ktoré budú prebiehať až do konca septembra. Prinášame vám prehľad termínov spolu s užitočnými informáciami, na čo si dať pri podávaní žiadosti pozor.

Záujem slovenských domácností o dotácie na inštaláciu tepelných čerpadiel naďalej rastie, čo potvrdilo aj rýchle vyčerpanie poskytovanej sumy. Ako uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Alexandra Velická, k rýchlemu uzatvoreniu tretieho kola prispel aj fakt, že bolo vyhlásené po piatich mesiacoch od posledného kola pilotného projektu. Žiadatelia, ktorým sa do kvóty nepodarilo dostať, nemusia zúfať. Svoje šance budú môcť vyskúšať opäť 7. mája, 4. júna, 9. júla a 3 septembra 2019. Prihlásiť sa do systému je možné vždy od 15:00, pričom kolo sa uzavrie buď automaticky po 24 hodinách alebo v momente vyčerpania poskytovanej sumy.

Tento rok naplánovala SIEA viac kôl, ktoré sa opakujú v krátkom čase, aby mali neúspešní záujemcovia šancu opätovne sa do programu zapojiť. Pri častejších kolách je limit pre jedno kolo nižší než v pilotnom ročníku. Priemerná hodnota vydanej poukážky sa však zvýšila a suma bola prerozdelená medzi menší počet žiadateľov ako pri iných druhoch zariadení. Manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič to odôvodnil tým, že tepelné čerpadlá majú pre plnenie cieľov projektu vyšší prínos ako zariadenia využívajúce slnečnú energiu.
Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila tento rok dohromady 20 kôl na dotácie pre rôzne typy zariadení. Inštalácie tepelných čerpadiel sa týka päť z nich a plánuje prostredníctvom nich prerozdeliť 3 milióny 100 tisíc eur. Podpora má prispieť na kúpu zariadenia, ktoré využíva energiu z okolitého prostredia, a tým znižuje energetickú náročnosť domácnosti.

Poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže. Inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Maximálna výška príspevku je 3 400 €, pričom základná sadzba pri tepelnom čerpadle pre rodinný dom je 272€ - 340€ /kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla. Veľmi dôležité je však nevyberať si produkt podľa maximálnej výšky dotácie, ale podľa reálnych požiadaviek na výkon vášho domu. Pri výbere tepelného čerpadla si tiež skontrolujte, či spĺňa požiadavky programu a nachádza sa v zozname oprávnených zariadení.

Pri podávaní žiadosti o dotáciu hrá hlavnú úlohu čas. Odporúčame mať preto všetky dokumenty vopred dôkladne vyplnené a pripravené. Ak si niečím nie ste pri vypĺňaní istí, je lepšie sa poradiť priamo so zamestnancami SIEA. Po vyhodnotení kola príde vybraným záujemcom potvrdenie na email, zadávanú adresu si preto radšej dôkladne skontrolujte. Poukážky sú časovo limitované a využiť sa dajú najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia.

Manuál pre domácnosti a všetky podrobné informácie o programe nájdete na stránke zelenadomacnostiam.sk.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Jeho cieľom je zvýšiť do roku 2023 využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Využiť ho môžu domácnosti z menej rozvinutých regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý vyčerpal limitované prostriedky v pilotnom ročníku projektu.
 

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?