Skip to main content

Konferencia plná odborníkov na tému vykurovania a klimatizácií

Vykurovanie, vetranie a klimatizácia sú oblasti, kde každý rok pribudne obrovské množstvo nových poznatkov. Čím viac poznatkov však máme, tým dôležitejšie je udržiavať si v nich prehľad.

Neexistuje miesto, kde by bola väčšia koncentrácia odborníkov na všetky tieto témy než odborná konferencia – kde sa môžete nielen dozvedieť nové informácie, ale aj podeliť sa o svoje vedomosti s ostatnými.

Ako generálny partner si vás preto dovoľujeme pozvať na medzinárodnú konferenciu na tému

Vykurovanie, vetranie a klimatizácia

Konferencia sa bude konať 25. až 26. októbra v Novom Smokovci v hoteli Atrium pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov z Čiech a Slovenska, a vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností medzi SR a ČR.

Pozývame všetkých odborníkov z oblasti techniky prostredia, ale aj zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ako aj správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, ako aj prevádzkovateľov a osoby zodpovedajúce za výkon správy budov.


Program je rozdelený do 5. tematických celkov:
I. 100 ROKOV ČSR / 25 ROKOV ČR A SR
II. VYKUROVANIE
III. VETRANIE A KLIMATIZÁCIA
IV. MERANIE, REGULÁCIA A RIADENIE
V. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE


Podrobný program, prihlášku, účastnícke poplatky a možnosti ubytovania nájdete tu.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?