Skip to main content

Ako môže čistenie a servis klimatizácie pomôcť udržať nízke účty za energiu?

Pravidelným čistením a servisom klimatizácie udržíte nízke účty za energiu a zabezpečíte vysoký výkon klimatizačnej jednotky bez neočakávaných porúch.

Chcete ovplyvniť, koľko energie spotrebujete na prevádzku svojej klimatizácie? V článku sa dozviete, že to neznamená obmedziť frekvenciu používania klimatizácie, ale naučiť sa, ako klimatizáciu udržiavať v efektívnom chode. Moderné klimatizačné zariadenia sú navrhnuté tak, aby optimálne využívali energiu a zároveň udržiavali nízke emisie CO2. Aby fungovali čo najefektívnejšie, je dôležité, aby ste spolu s plánovaným servisným programom absolvovali pravidelné čistenie klimatizácie. Vďaka tomu bude vaša klimatizácia pracovať optimálne a vaše účty za energiu budú nižšie. 

 

Údržba klimatizácie pomáha udržať nízke účty za energiu a zabraňuje poruchám

Predstavte si na chvíľu, že máte metlu. Metlu ste často používali a teraz je plná prachu a nečistôt. Všimli ste si, že zametanie sa stalo ťažším a musíte vynaložiť oveľa viac úsilia, aby bola vaša metla účinná. Možno ste zistili, že ste ohli niektoré štetiny kvôli zvýšenej sile, ktorú používate - ak budete takto pokračovať, nepretržitý tlak, ktorý vyvíjate na metlu, môže mať za následok zlomenie násady a to ju úplne znefunkční.

Samozrejme, že výmena násady metly alebo dokonca celej metly nie je veľký výdavok, ale predstavte si, že metla je vaša klimatizácia. Spomínané dodatočné úsilie, ktoré vynakladáte, je dodatočná energia, ktorú vaša klimatizácia spotrebúva na udržanie prevádzky čo následne zvyšuje váš účet za elektrinu. Ak ju budete naďalej prevádzkovať na tento vysoký výkon, prípadná porucha si vyžiada čas a značnú sumu peňazí na opravu. 

Preventívna údržba vašej klimatizácie je to najlepšie, čo môžete urobiť, aby ste udržali nízke prevádzkové náklady, predišli drahým opravám a zabezpečili trvalú spoľahlivosť vašej klimatizačnej jednotky. Z dlhodobého hľadiska sú pravidelné prehliadky oveľa nákladovo efektívnejšie ako ad hoc servis.  

 

Prečo je čistenie klimatizácie také dôležité?

Čisté filtre klimatizácie sú nevyhnutné pre čistý prietok vzduchu. Ak sa vo filtroch vašej klimatizácie zachytí prach a čiastočky nečistôt, musí sa viac namáhať, aby nasávala teplý vzduch a ochladzovala váš domov. To znamená, že spotrebuje viac energie a to znamená vyšší účet pre vás. Vďaka čistému filtru vaša klimatizácia chladí miestnosť efektívnejšie, pracuje tichšie a produkuje kvalitnejší vzduch. Bez pravidelného čistenia klimatizácie musí vaše zariadenie pracovať intenzívnejšie, aby dosiahlo rovnaký výsledok. 

 

Údržba klimatizácie, ktorú zvládnete sami

Čistenie filtrov ako jedna z najjednoduchších a možno aj najdôležitejších foriem preventívnej údržby je niečo, čo môžete urobiť sami, aby ste udržali svoj systém zdravý. 

Ide o pomerne jednoduchú úlohu a vyžaduje si len malú investíciu času a úsilia s potenciálne veľkou odmenou. Väčšina klimatizačných jednotiek je vyrobená s prístupnými vzduchovými a protipachovými filtrami, ktoré sa dajú ľahko vybrať.

 

Jednoduchý proces čistenia vzduchových filtrov:

 1. Vypnite klimatizačnú jednotku.
 2. Otvorte vonkajší panel klimatizačnej jednotky, aby ste získali prístup k filtrom.   
 3. Opatrne odklopte a vyberte vzduchové filtre.
 4. Odpojte alebo vysuňte panely protipachových filtrov. 
 5. Existujú dve možnosti čistenia filtrov. Buď ich jemne vyčistite pomocou vhodného nadstavca na vysávači, alebo ich umyte teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom, napr. saponátom na riad.
 6. Po ich úplnom vysušení na vzduchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, čisté filtre klimatizácie opäť nainštalujte do jednotky.
 7. Nakoniec utrite vonkajšiu časť zatvorenej klimatizácie čistou mäkkou handričkou. 

Obsluha každej klimatizačnej jednotky je špecifická, a preto sa pri otváraní jednotky a vyberaní filtrov riaďte príslušným operačným manuálom.

 

Pozrite si praktické video, ako vyčistiť filtre klimatizácie Daikin Perfera v pár jednoduchých krokoch:

Ako často by ste mali čistiť filtre?

Na túto otázku neexistuje univerzálna odpoveď, pretože to závisí od rôznych faktorov, ako napríklad od miesta vášho bydliska, počtu osôb vo vašej domácnosti a od toho, či máte domáce zvieratá. Spoločnosť Daikin odporúča čistiť vzduchové filtre 4-krát ročne. Protipachové filtre by sa mali čistiť na začiatku zimy a leta. Keď začnete s pravidelným režimom čistenia, zistíte, koľko prachu sa vo filtroch zhromažďuje, a časom môžete podľa toho upraviť plán čistenia klimatizácie.  

 

Ďalšie spôsoby, ako môžete zlepšiť účinnosť svojej klimatizácie

Správne udržiavaná klimatizácia bude lepšie udržiavať vzduch vo vašej domácnosti na nastavenej teplote a rovnomerne ho rozptyľovať. Tu je niekoľko ďalších jednoduchých tipov, ako zabezpečiť, aby vaša klimatizácia fungovala efektívne:

 1. Uistite sa, že okolo vašej klimatizácie vždy prúdi vzduch. Skontrolujte, či jednotku nič neblokuje.
 2. Prúdenie vzduchu a jeho smer majú byť vhodne nastavené.
 3. Okná a dvere musia byť zatvorené.
 4. Nastavte klimatizáciu na vhodnú teplotu.
 5. Pravidelne kontrolujte, či nedochádza k únikom alebo zmenám v prúdení vzduchu. 

 

Stand By Me

Ako pri každom zložitom zariadení, aj pri klimatizáciách existujú niektoré veci, ktoré by mal vždy vykonať kvalifikovaný technik. 

Stand By Me od spoločnosti Daikin je platforma popredajnej starostlivosti, ktorá vám uľahčí plánovanie priebežnej údržby klimatizácie a poskytne spoľahlivú a profesionálnu podporu. Systém Stand By Me dokáže vám a vášmu servisnému partnerovi zasielať automatické pripomienky na naplánovanie návštevy údržby a je miestom, kde máte prístup k úplnej histórii údržby a podrobnostiam o vašich klimatizačných produktoch. 

Viac informácií nájdete na tejto stránke -  Stand by me.

Aktívny prístup k údržbe klimatizácie má z dlhodobého hľadiska naozaj ekonomický zmysel, keďže pravidelne čistená a servisovaná klimatizácia vám mnoho rokov bude aj naďalej poskytovať skvelý výkon.

Všetci zákazníci spoločnosti Daikin sa môžu zaregistrovať v službe Stand by Me, takže ak ste ešte nedostali registračný e-mail a neprišli ste na platformu Stand by Me, obráťte sa na svojho odborníka spoločnosti Daikin a požiadajte o pomoc. 

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?