Skip to main content

Skener QR kódu

Kľúč k inteligentným informáciám

QR kód je kľúč k inteligentným informáciám

Vďaka QR kódu máte rýchly prístup k informáciám o svojej jednotke a službám. Skôr ako začnete si však musíte stiahnuť aplikáciu skenera QR kódu pre vaše mobilné zariadenie. Aplikáciu skenera QR kódu si môžete stiahnuť z obchodu App Store, obchodu Google Play alebo obchodu aplikácie pre Windows.

Tri kroky k jednoduchému prístupu

1. krok

Kód nájdete na nálepke nalepenej na vnútornej alebo vonkajšej jednotke.

2. krok

Pomocou mobilného zariadenia zoskenujte tento kód.

3. krok

Vyberte si svoju krajinu a preferovaný jazyk.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?